1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dybbøl Sogns Menighedsråd

Formand
Mysundevej 9
Dybbøl
6400 Sønderborg
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 52
Dybbøl
6400 Sønderborg
 
 73485545
Onsdage mellem kl. 9.00 og 11.00

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Alssundvej 25
Dybbøl
6400 Sønderborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Galeasen 7 1
6400 Sønderborg
 

Sekretær
Sønderled 2
Dybbøl
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Sankelmarkvej 34
Dybbøl
6400 Sønderborg

Menigt medlem
Femvej 3
Dybbøl
6400 Sønderborg

Menigt medlem
Vesterled 12
Dybbøl
6400 Sønderborg
 

Sekretær - ikke medlem
Vaskilde 16
Dybbøl
6400 Sønderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dybbøl Bygade 101
Dybbøl
6400 Sønderborg
 
 73485540

Sognepræst
Dybbøl Bygade 103
6400 Sønderborg

Kst. Sognepræst
Dybbøl Bygade 103
6400 Sønderborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dybbøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22312618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk