Menighedsråd

Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8538@SOGN.DK
CVR: 82091459

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bystedvej 44
Bysted
7870 Roslev
Tlf: 23411852
Næstformand, Kontaktperson
Kløvermarken 5
Durup
7870 Roslev
Tlf: 29277870
Kasserer
Kløvermarken 3
Durup
7870 Roslev
Tlf: 22281816
Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdvej 6
Tøndering
7870 Roslev
Tlf: 51756032
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mølkærvej 32
Durup
7870 Roslev
Tlf: 21707738
Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Åstedvej 20
Durup
7870 Roslev
Tlf: 30308831
Mandag fri
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sallingsundvej 47
Roslev
7870 Roslev
Tlf: 97571577

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.