1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Drøsselbjergvej 28B
Drøsselbjerg
4200 Slagelse
Henriette Hald Hansen

Næstformand, Kontaktperson
Drøsselbjergvej 30
Drøsselbjerg
4200 Slagelse
Jakob Krøyer Johansen

Kasserer
Longvejen 25
Drøsselbjerg
4200 Slagelse
Bente Bodil Anna Grunth

Kirkeværge(Drøsselbjerg Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Drøsselbjergvej 37
Drøsselbjerg
4200 Slagelse
Ib Hald Hansen

Menigt medlem
Munchvej 1
Mullerup By
4200 Slagelse
 
 58858065
Inge Lillian Olsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 3
Kr Helsinge
4281 Gørlev Sj.
 
 58855738

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12095317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk