Menighedsråd

Dreslette Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dreslette Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7820@SOGN.DK
CVR-nummer: 31158818

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem, Orlov
Syrenvej 30A
5683 Haarby
Tlf: 24201130
Sekretær
Kirkevej 23
Dreslette
5683 Haarby
Tlf: 23618734
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørrelundsvej 4
Dreslette
5683 Haarby
Tlf: 64771083

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.