1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dreslette Sogns Menighedsråd

Formand
Herredsbjerg 4
Dreslette
5683 Haarby

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Søbrovej 40
Skaarup
5683 Haarby

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen, Kirkeværge - ikke medlem(Dreslette Kirke)
Krogsbjerg 16
Snave
5683 Haarby

Kasserer
Søbrovej 34
Skaarup
5683 Haarby

Sekretær
Kirkevej 23
Dreslette
5683 Haarby

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørrelundsvej 4
Dreslette
5683 Haarby
 
 64771083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dreslette Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31158818
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk