1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Drejø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Alhoved 1
Skarø
5700 Svendborg
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Drejø Skov 4
Drejø
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Grev Schacks Vej 17
5700 Svendborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Drejø Skovvej 22
Drejø
5700 Svendborg
 

Kasserer, Kontaktperson
Drejø Skovvej 17
Drejø
5700 Svendborg
 

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Bergmannsvej 49
Thurø
5700 Svendborg

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Drejø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16409928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk