1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dragør Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
F J Madsensvej 6
2791 Dragør
 

Næstformand, Kasserer
Skippergangen 1
2791 Dragør
 

Kirkeværge(Dragør Kirke)
Byskriverstræde 3
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Krudttårnsvej 73
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Badstuevælen 16
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Kirkevej 175B
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Peter Petersens Alle 44
2791 Dragør
 

Menigt medlem
Engvej 44 1 tv
2791 Dragør
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
E C Hammersvej 8
2791 Dragør
 
 32530180
Telefon: 32 53 01 80
Jens Bach Pedersen

Overenskomstansat sognepræst
 
Træffes bedst om formiddagen på telefon: 5121 6012
Anette Salling Lyneborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dragør Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12904428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk