1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dover Sogns Menighedsråd

Formand
Svejstrupvej 11
Svejstrup
8660 Skanderborg
 

Næstformand, Kasserer
Overmarksvej 15
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge
Nygårdsvej 4
8680 Ry
 

Menigt medlem
Ankerstjernevej 7 1 tv
8930 Randers NØ
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Svejstrupvej 22
Svejstrup
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstebakken 11
8680 Ry
 
 86891417
Benjamin Würtz Rasmussen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dover Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44146010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk