1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Højslev-Dommerby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ny Viborgvej 5
7840 Højslev
 

Næstformand
Møllekrogen 9
Dommerby
7800 Skive
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Jelsevej 417
Lundø
7840 Højslev
 

Kasserer
Sejstrupvej 5A
Sejstrup
7840 Højslev
 

Kontaktperson
Vognstrupvej 2A
Stårup
7840 Højslev
 

Menigt medlem
Ørslevklostervej 92
Sejstrup
7840 Højslev
 

Menigt medlem
Fjordbjerg Ager 7
7840 Højslev
 

Menigt medlem
Ørslevklostervej 38
Halskov
7840 Højslev
 

Menigt medlem
Ramsdahlsvej 61
Dommerby
7800 Skive
 

Menigt medlem
Kløvervej 20
Dommerby
7840 Højslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ørslevklostervej 71 D
Højslev K
7840 Højslev
 
 97537001

Overenskomstansat sognepræst
Gl. Aalborgvej 52
8800 Viborg
 
 97539700

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højslev-Dommerby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34677034
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk