1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Døvemenigheden Syddanmark

Formand
Brandorffsvej 30
6000 Kolding
 

Næstformand
Johs.Høirupsvej 32,st tv
5800 Nyborg
 

Kasserer
Vandmandens Kvarter 15
6710 Esbjerg V
 

Menigt medlem
Provstehøjen 11B
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Hasselkær 33
Felsted
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Gråkjærsvænget 5
Erritsø
7000 Fredericia
 

Døvepræst
Walther Christmas V 13
Snoghøj
7000 Fredericia

Døvepræst
Carl Plougs Vej 68
6000 Kolding

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Døvemenigheden Syddanmark:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 0
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk