1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Glenstrup Søvej 16
Holmgård
8990 Fårup
 

Næstformand
Kvædeparken 6
Tobberup
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Øls Kirke)
Skivevej 82
Hald-Tostrup
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Hørby Kirke)
Hedemarken 2
Tobberup
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Døstrup Kirke)
Svinget 10A
Døstrup
9500 Hobro
 

Kasserer
Ølsvej 46
Hald-Tostrup
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Løgstørvej 71
Hørby
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Slåenvej 4
Hørby
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Røjdrup Hede 3
Røjdrup
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Kvædeparken 8
Tobberup
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Finderupvej 38
Døstrup
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Hyldevej 28
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Hasselkrogen 4
Tobberup
9500 Hobro
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14326014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk