1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dølby Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Rudemøllevej 72
Dølby
7800 Skive
 

Næstformand
Glyngørevej 26
Øster Dølby
7800 Skive
 

Kirkeværge
Dølbyvej 167
Vester Dølby
7800 Skive
 

Kasserer
Rudemøllevej 65
Dølby
7800 Skive
 

Kontaktperson
Glyngørevej 12
Øster Dølby
7800 Skive
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Brøndumvej 34
Hem
7800 Skive
 
 97531035

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dølby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13209316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk