1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Provstiudvalg

Formand(Den Danske Kirke i Calgary)
516 Woodpark Cres SW
Calgary, Alberta T2W 2S2 - Canada
 

Næstformand(Den Danske Kirke i Calgary)
Canada
 

Kasserer(Den Danske Kirke i Calgary)
Canada
 

Specialpræst, Født medlem(Den Danske Kirke i Calgary)
 
 001-403-277 4085

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Den Danske Kirke i Calgary:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 0
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk