1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Davinde Sogns Menighedsråd

Formand
Udlodgyden 14
Davinde
5220 Odense SØ

Kasserer
Davinde Bygade 26
Davinde
5220 Odense SØ

Sekretær, Kontaktperson
Sanderumgårdvej 1
Davinde
5220 Odense SØ

Menigt medlem
Davinde Bygade 21
Davinde
5220 Odense SØ

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Allerup Bygade 54B
Allerup
5220 Odense SØ
 
 65 95 80 61

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Davinde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17824716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk