1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Daugbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rugmarken 9
Daugbjerg
8800 Viborg

Næstformand, Kontaktperson
Dybdalsvej 8
Daugbjerg
8800 Viborg

Kirkeværge
Kraghøjvej 3
Daugbjerg
8800 Viborg

Kasserer
Gravgårdsvej 2
Daugbjerg
8800 Viborg

Menigt medlem
Hvidevej 28A
Mønsted
8800 Viborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejbækvej 2
Daugbjerg
8800 Viborg
 
 97548041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Daugbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53048218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk