1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Lærkevænget 19
8721 Daugård
 
 30623401
dagligt mellem 18-19

Næstformand, Sekretær
Ørumvej 61
8721 Daugård
 

Kirkeværge
Urlev Kirkevej 13
8722 Hedensted
 

Kirkeværge
Gl Vejlevej 4
8721 Daugård
 
 75 89 53 18 / 20 13 11 43

Kirkeværge
Åløkkevej 7
Røde Mølle
8722 Hedensted
 

Kasserer
Tranevej 43
8721 Daugård
 

Menigt medlem
Nordbygårdvej 20
8721 Daugård
 

Formand for valgbestyrelsen
Korshøjvej 8
8721 Daugård

Medlem af valgbestyrelsen
Højkildevej 5
Ørum
8721 Daugård
 

Menigt medlem
Aldumvej 45
Spettrup
8722 Hedensted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebuen 9
Ørum
8721 Daugård
 
 75895397

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38250566
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk