1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Stenvadsvej 4
4983 Dannemare
 

Næstformand, Kontaktperson
Skolebakken 13
4900 Nakskov
 

Kirkeværge(Græshave Kirke), Kirkeværge(Dannemare Kirke)
Kristinefeltvej 6
4983 Dannemare
 

Kirkeværge(Gloslunde Kirke), Kirkeværge(Tillitse Kirke)
Bygaden 92
4983 Dannemare
 

Kirkeværge(Tillitse Kirke), Kasserer
Gammelbyvej 1
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Stationsvej 10
4983 Dannemare
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67126513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk