1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dalum Sogns Menighedsråd

Formand
Østergårds Allé 81
Sanderum
5250 Odense SV
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Prins Gorms Vænge 5
Dalum
5250 Odense SV
Jan Michael Rasmussen

Kasserer
Jernbane Allé 30
Dalum
5250 Odense SV
Bente Alleslev

Kontaktperson
Lærkedals Allé 32
Dalum
5250 Odense SV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Fruens Bøge Allé 16
Dalum
5250 Odense SV
 
 22 25 06 76
Formand for renoveringsudvalget
Susanne Rahbek Jensen

Menigt medlem
Fredens Allé 21
Dalum
5250 Odense SV
Boye Lagerbon Jensen

Menigt medlem
Fruens Bøge Allé 24
Dalum
5250 Odense SV
Kirsten Grauslund

Menigt medlem
Thor Langes Vej 18
5230 Odense M
Trine Lützen

Menigt medlem
Clausens Allé 34
Dalum
5250 Odense SV
 

Menigt medlem
Flittig Lise Vej 106
Bellinge
5250 Odense SV
 

Kirkeværge - ikke medlem
Fredens Allé 2
Dalum
5250 Odense SV
 
 40 38 77 32
Jørgen Svinding Lund

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Carl Baggers Allé 67
Dalum
5250 Odense SV
 
 66179773
Mandag fri
Lars Hedegaard Hagensen

Sognepræst, Født medlem
Dalumvej 112
Dalum
5250 Odense SV
 
tlf. 66 13 20 60 Mandag fri
Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dalum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43582410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk