1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dalum Sogns Menighedsråd

Formand
Fredens Allé 21
Dalum
5250 Odense SV
Boye Lagerbon Jensen

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem
Carl Baggers Allé 67
Dalum
5250 Odense SV
 
Mandag fri
Lars Hedegaard Hagensen

Menigt medlem
Fruens Bøge Allé 24
Dalum
5250 Odense SV
Kirsten Grauslund

Menigt medlem
Fruens Bøge Allé 16
Dalum
5250 Odense SV
 
 22 25 06 76
Formand for renoveringsudvalget
Susanne Rahbek Jensen

Menigt medlem
Filosofgangen 3 2 tv
5000 Odense C
Jens Jørgen Herman Zinck

Menigt medlem
Heliosvænget 168B
Dalum
5250 Odense SV
Vibeke Kjelstrup

Menigt medlem
Birkedals Allé 37
Dalum
5250 Odense SV
 
 66 17 36 96 / 29 11 48 13
Bodil Mortensen

Kirkeværge - ikke medlem
Fredens Allé 2
Dalum
5250 Odense SV
 
 40 38 77 32
Jørgen Svinding Lund

Kirkeværge
Clausens Allé 38
Dalum
5250 Odense SV
 
 60 40 64 05
Jens har orlov i 2019
Jens Thulesen Dahl

Kontaktperson
Birkedals Allé 56
Dalum
5250 Odense SV
Edith Josefine Storm-Jensen

Kasserer
Jernbane Allé 30
Dalum
5250 Odense SV
Bente Alleslev

Formand for valgbestyrelsen
Prins Gorms Vænge 5
Dalum
5250 Odense SV
Jan Michael Rasmussen

Menigt medlem
Thor Langes Vej 18
5230 Odense M
Trine Lützen

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Dalumvej 112
Dalum
5250 Odense SV
 
tlf. 66 13 20 60 Mandag fri
Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dalum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43582410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk