1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Christiansø Sogns Menighedsråd

Formand, Først valgte, Formand for valgbestyrelsen
Christiansø 40
3760 Gudhjem
 
 56 46 20 65

Næstformand, Menigt medlem
Christiansø 19
3760 Gudhjem
 

Kasserer, Menigt medlem
Christiansø 2
3760 Gudhjem
 

Menigt medlem
Christiansø 49
3760 Gudhjem
 

Menigt medlem
Christiansø 34
3760 Gudhjem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ibskervej 45
Ibsker
3740 Svaneke
 
mobiltelefon: 2972 1701

Sognepræst
Rønnevej 46
Bodilsker
3730 Nexø
 
Mobiltelefon: 6128 7771
Lise Dürr Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Christiansø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 0
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk