1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bakkevænget 5
Bording
7441 Bording
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Præstegårdsvej 6
7441 Bording
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Toften 25
7441 Bording
 

Sekretær
Sønderborgvej 36
7441 Bording
 

Kontaktperson
Bakken 77
7441 Bording
 

Menigt medlem
Viborgvej 4
7442 Engesvang
 

Menigt medlem
Sønderborgvej 16
7441 Bording
 

Menigt medlem
Firhuse 6
7441 Bording
 

Menigt medlem
Søbjergvej 78
7441 Bording
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bakkevænget 2
7441 Bording
 
 86861051 - 23271001

Overenskomstansat sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst
Bording Kirkehus
Klochsvej 41
7441 Bording

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37970743
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk