1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Christians Sogns Menighedsråd

Formand
Haslegårdsvej 77
8210 Aarhus V
 

Næstformand
Kornmodsbakken 52
8210 Aarhus V
 

Menigt medlem
Ladefogedvej 19
8200 Aarhus N
 

Kirkeværge
Nordvestpassagen 65
8200 Aarhus N
 

Kasserer
Vestre Ringgade 226 3 tv
8000 Aarhus C
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kornmodsbakken 120
8210 Aarhus V
 

Menigt medlem
Kristiansundsvej 3
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Skejbytoften 89
Skejby
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Skelagervej 387
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Rouloen 24
8250 Egå
 

Menigt medlem
Møllevangs Allé 172
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Hardangergade 3
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Telemarken 4
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Højbjerg Møllevej 14
8850 Bjerringbro
 

Menigt medlem
Kildevældet 3
8520 Lystrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederikshaldsgade 13
8200 Aarhus N
 
 41727107

Sognepræst
Klitrosevej 6
8200 Aarhus N

Overenskomstansat sognepræst
Hovmarken 57
8520 Lystrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Christians Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68051312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk