1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Læsø Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Tyvhulvejen 8
Østerby
9940 Læsø

Næstformand
Danzigmannvej 1B
Østerby
9940 Læsø

Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skovvej 8
Byrum
9940 Læsø
 
 +4561714266

Kontaktperson
På Remmerne 11
Byrum
9940 Læsø

Menigt medlem
Birkealle 11
Byrum
9940 Læsø

Menigt medlem
Høyersvej 7
Vesterø Havn
9940 Læsø

Medlem af valgbestyrelsen
Enebærvej 4
Vesterø Havn
9940 Læsø

Kirkeværge - ikke medlem(Byrum Kirke)
Stoklundvejen 8
Byrum
9940 Læsø
 

Kirkeværge - ikke medlem(Østerby Kirke)
Præstevejen 13
Vesterø
9940 Læsø
 

Kirkeværge - ikke medlem
Sneppevej 6
Østerby Havn
9940 Læsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kærmindevej 1
Byrum
9940 Læsø
 
 21491001

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Læsø Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12432119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk