Menighedsråd

Bylderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bylderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9057@SOGN.DK
CVR-nummer: 84870668

Medlemmer af menighedsrådet


Næstformand
Surreroj 4
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 23 65 21 59
Menigt medlem
Surreroj 65B
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 29 70 89 59
Menigt medlem
Surreroj 27
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 74 76 26 61
Menigt medlem
Gravløkke 81
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 24 26 05 68
Menigt medlem
Gravløkke 51
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 74 76 21 29
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bylderup Kirkevej 10
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 74762263

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.