1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Bylderup Sogns Menighedsråd

Formand
Surreroj 65B
Bylderup
6372 Bylderup-Bov

Næstformand
Sottrup By 13
6372 Bylderup-Bov

Kirkeværge - ikke medlem
Gravløkke 51
6372 Bylderup-Bov
 
 74 76 21 29

Kasserer
Surreroj 27
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
 
 74 76 26 61

Kontaktperson
Gravløkke 81
6372 Bylderup-Bov

Menigt medlem
Surreroj 4
Bylderup
6372 Bylderup-Bov

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Bylderup Kirkevej 10
6372 Bylderup-Bov
 
 74762263

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bylderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 84870668

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk