1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Butterup-Tuse Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vestervangen 42
Allerup
4300 Holbæk
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hyldevang 10
Tuse
4300 Holbæk
 

Kirkeværge
Ægirsvej 9
Allerup
4300 Holbæk
 

Kirkeværge
Søholmvej 2A
Tuse
4300 Holbæk
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørreled 45
4300 Holbæk
 

Sekretær
Søholmvej 2A
Tuse
4300 Holbæk
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kalundborgvej 263
Allerup
4300 Holbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Butterup Byvej 4
Butterup
4420 Regstrup
 
 24892737
fredag er fridag
Pia Heegaard Lorentzen

Overenskomstansat sognepræst
Tuse Byvej 47
4300 Holbæk
 
 30352661
fredag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Butterup-Tuse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37345423
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk