1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Buerup Sogns Menighedsråd

Formand
Buerupvej 37A
Buerup
4450 Jyderup
Flemming Deleuran

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Søkrogen 33
4281 Gørlev
Leif Hesseldahl

Menigt medlem
Buerupvej 10
Buerup
4450 Jyderup
Charlotte Westh Hartsø

Kirkeværge
Søkrogen 33
4281 Gørlev
Lene Lisbeth Hesseldahl

Menigt medlem
Sønderødvej 8
Sønderød
4291 Ruds-Vedby
Jeanette Moll Sørensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sorøvej 2
Sæby
4270 Høng
 
 58852741
Mogens Bennedsgaard Hagen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Buerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52369819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk