1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

Formand
Østervang 28
8654 Bryrup
 

Næstformand
Løndalvej 6
Vinding
8654 Bryrup
 

Kirkeværge(Bryrup Kirke), Kasserer
Udsigten 14
8654 Bryrup

Kirkeværge(Vinding Kirke)
Langballevej 8
Langballe
8740 Brædstrup
 

Først valgte
Overdrevet 1
8654 Bryrup
 

Menigt medlem
Løvevej 11
Vrads
8654 Bryrup
 

Menigt medlem
Faurholtvej 14
Hjøllund
7362 Hampen
 

Menigt medlem
Løndalvej 8
Vinding
8654 Bryrup
 

Menigt medlem
Vellingvej 25
8654 Bryrup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Hedevang 3
Vrads
8654 Bryrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Bakkevej 6
8654 Bryrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 1
8654 Bryrup
 
 51322412
Mobil nr. 51 32 24 12 Træffes bedst i dagtimerne. Mandag fri.
Inge Røndal

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38036262
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk