1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fyrkildevej 5
Ll Rørbæk
9500 Hobro
 

Næstformand
Mejerivej 3
Mejlby
9610 Nørager
 

Kirkeværge
Hvidkildevej 17
Mejlby
9610 Nørager
 

Kirkeværge
Kraghøjvej 20
Nysum
9610 Nørager
 

Kasserer
Bydamsvej 5
Ravnkilde
9610 Nørager

Kontaktperson
Aaparken 54
9620 Aalestrup

Menigt medlem
Vestbygade 45
Smorup
9610 Nørager
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kraghøjvej 9
Nysum
9610 Nørager
 

Provst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Nørvad 1
Ravnkilde
9610 Nørager
 
 98569055
Træffes ikke mandag, og ellers bedst formiddag og sidst på eftermiddagen

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30609115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk