1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Broholm Sogns Menighedsråd

Formand
Stenløkkevænget 4
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Næstformand
Tallerupvej 45
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Kirkeværge(Broholm Kirke)
Tallerupvej 19
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Kasserer, Kontaktperson
Teglværksvej 49
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Toftelundsvej 1
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Højsletten 24
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Formand for valgbestyrelsen
Gartnervænget 13
Tommerup St
5690 Tommerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebjerg 2
5690 Tommerup
 
 64761254

Overenskomstansat sognepræst

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Broholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15364211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk