1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ærø Menighedsråd

Formand
Kongensgade 21
5960 Marstal
 

Næstformand
Vindeballegade 13
5970 Ærøskøbing
 

Kirkeværge
Søndergade 26
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
 

Kirkeværge
Oldemarksvej 4
5970 Ærøskøbing
 

Kirkeværge
Tranderupmark 3
5970 Ærøskøbing
 

Kirkeværge
Bromaj 1
5985 Søby Ærø
 

Kasserer
Eskevej 7
5970 Ærøskøbing
 

Sekretær
Kærvej 7
Ommel
5960 Marstal
 

Kontaktperson
Øster Bregninge 22
5970 Ærøskøbing
 

Menigt medlem
Snorløkke 13
5985 Søby Ærø
 

Formand for valgbestyrelsen
Ellenet 8
5960 Marstal
 

Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 18 st
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vester Bregningemark 4
5970 Ærøskøbing
 

Menigt medlem, Orlov
Mosegårdsvej 5
5985 Søby Ærø
 

Menigt medlem
Toftevejen 17
5960 Marstal
 

Menigt medlem
Ommelsvejen 6A
5960 Marstal
 

Kirkeværge - ikke medlem(Marstal Kirke)
Hvidtfeldtsgade 28
5960 Marstal
 

Kirkeværge - ikke medlem(Bregninge Kirke)
Vester Bregninge 13
5970 Ærøskøbing
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 14
5960 Marstal
 
 30448085
bedst tirsdag-fredag kl. 9-12 Fridag: mandag

Sognepræst
Strandvejen 33
Marstal
5960 Marstal
 
 21428295
bedst mandag-torsdag 11.30-12.30 Fridag: fredag

Sognepræst
Tranderup sognehus
Tranderupvej 56
5970 Ærøskøbing
 
 30 44 80 83
bedst: onsdag og torsdag kl. 9-14 Fridage: mandag, tirsdag og fredag

Sognepræst
Søndergade 43
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
 
 28100863
bedst tirsdag-fredag: 11.00-12.00 Fridag: mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ærø Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34749760
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk