1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

Formand
Søboparken 9
Korinth
5600 Faaborg
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Sybillesvej 22
Korinth
5600 Faaborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Reventlowsvej 39 st
Korinth
5600 Faaborg
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Mellemhaverne 40
5600 Faaborg
 

Bygningssagkyndig
Egneborgvej 17
Korinth
5600 Faaborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Søboparken 22
Korinth
5600 Faaborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Reventlowsvej 4
Korinth
5600 Faaborg
 
 62651121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14673911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk