1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bråby Sogns Menighedsråd

Formand
Slotshusvej 1
4690 Haslev
 

Næstformand, Kasserer
Møllehøjen 7
4690 Haslev
 

Sekretær
Villavej 31
Bråby
4690 Haslev
 

Kontaktperson
Bråby Bygade 10
4690 Haslev

Formand for valgbestyrelsen
Villavej 27
Bråby
4690 Haslev
 
 22338073
fastnet 43712686 bedst eftermiddag.

Kirkeværge - ikke medlem
Villavej 17
Bråby
4690 Haslev

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Teestrup Overdr Vej 2
4690 Haslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
 
 56380036
mobil 3023 6989

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bråby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20076410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk