1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rønnevej 22
4140 Borup
 
 40 15 07 82
efter aftale

Næstformand, Kontaktperson
Skrænten 9
4140 Borup
 
 24 86 45 00
efter aftale

Kasserer
Møllevang 52
4140 Borup
 
 21 19 00 52
efter aftale

Kirkeværge
Rønnevej 22
4140 Borup
 
 40 41 68 22
efter aftale

Menigt medlem
Ærtemarken 4
4140 Borup

Menigt medlem
Dalbyvej 23A
Nr Dalby
4140 Borup

Menigt medlem
Østergade 21
4140 Borup

Menigt medlem
Klempegårdsvej 39
Nr Dalby
4140 Borup

Menigt medlem
Kimmerslevvej 11
4140 Borup
 
 21 60 96 76

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hovedgaden 43
4140 Borup
 
 51856442
Træffes efter aftale mandag - torsdag

Overenskomstansat sognepræst
Ringsbjergvej 12A
4682 Tureby
 
 51856443
Træffes efter aftale tirsdag - fredag

Overenskomstansat sognepræst
Hovedgaden 72
4140 Borup
 
 51206447
Træffes efter aftale. Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52055512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk