1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Borum Sogns Menighedsråd

Formand
Sigridsvej 32
8220 Brabrand

Næstformand
Langelinie 62
Borum
8471 Sabro
 

Kirkeværge
Højagerparken 1
8471 Sabro
 

Kasserer
Borumvej 94
8381 Tilst
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Langelinie 63
Borum
8471 Sabro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Borum Byvej 4
Borum
8471 Sabro
 
 86948302

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Borum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17189573
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk