1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Borbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Hedegårdvej 11
7500 Holstebro
 

Næstformand, Sekretær
Trabjerg Høje 1
7500 Holstebro
 

Kasserer
H C Hansens Vej 4
Skave
7500 Holstebro
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Naltoftevej 4
Borbjerg
7500 Holstebro

Formand for valgbestyrelsen
Haretoften 7
Borbjerg
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Bisgårdvej 21
Hvam
7500 Holstebro
 

Kirkeværge - ikke medlem
Højtoftvej 4
Borbjerg
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Naltoftevej 3
Borbjerg
7500 Holstebro
 
 97461030

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Borbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36585919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk