1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Borbjerg Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Trabjerg Høje 1
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Naltoftevej 4
Borbjerg
7500 Holstebro

Menigt medlem
H C Hansens Vej 4
Skave
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Hedegårdvej 11
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Haretoften 7
Borbjerg
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Bisgårdvej 21
Hvam
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Naltoftevej 3
Borbjerg
7500 Holstebro
 
 97461030

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Borbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36585919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk