1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bolbro Sogns Menighedsråd

Formand
Provstebakken 9B
Bolbro
5200 Odense V
 

Næstformand
Roesskovsvej 28G 2 8
Bolbro
5200 Odense V
 

Sognepræst, Næstformand - født medlem
Hjortebjergvej 45
5230 Odense M
 
Anita Bjertrup Hennild

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Møllemarksvej 22
Bolbro
5200 Odense V
 
Træffetid: Kl. 12 - 12.45 undtagen fredag. Torsdag tillige 18 - 18.30. Lørdag efter aftale.

Kasserer
Møllemarksvej 78 2 th
Højstrup
5200 Odense V
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Bytoften 28
Snestrup
5210 Odense NV
 

Menigt medlem
Tirsvej 20
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Stadionvej 30 1 tv
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Brørupvænget 16
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Provstebakken 9B
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Uffesvej 8 2 tv
Højstrup
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Provstebakken 52A
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Provstebakken 30C
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Skjoldsvej 31 1
Højstrup
5200 Odense V
 

Sognepræst
Dybdevej 30
Bolbro
5200 Odense V
 
 66166080

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bolbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53635814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk