1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bolbro Sogns Menighedsråd

Formand
Provstebakken 9B
Bolbro
5200 Odense V
 

Næstformand, Kontaktperson
Bystævnevej 45 3 th
Højstrup
5200 Odense V
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Møllemarksvej 22
Bolbro
5200 Odense V
 
Træffetid: Kl. 12 - 12.45 undtagen fredag. Torsdag tillige 18 - 18.30. Lørdag efter aftale.

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bartholinsvænget 3
Bolbro
5200 Odense V
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skjoldsvej 31 1
Højstrup
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Provstebakken 30C
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Provstebakken 9B
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Provstebakken 52A
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Ryttergade 14B 1
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Bragesvej 20
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Regner Lodbrogs Vej 21
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Gotersvej 16 2 th
Bolbro
5200 Odense V
 

Sognepræst
Dybdevej 30
Bolbro
5200 Odense V
 
 66166080

Sognepræst
Hjortebjergvej 45
5230 Odense M
 
 51 41 88 18
Anita Bjertrup Hennild

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bolbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53635814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk