1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Boholte Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kaprifolievej 10
4600 Køge

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Glentevej 2
4600 Køge

Kasserer
Humlevej 14
4600 Køge

Kontaktperson
Søsvinget 381
4600 Køge

Menigt medlem
Kogleaksvej 11
4600 Køge

Menigt medlem
Tyttebærvej 5
4600 Køge

Menigt medlem
Timianvej 2
4600 Køge

Menigt medlem
Kaprifolievej 4
4600 Køge

Medlem af valgbestyrelsen
Søsvinget 1
4600 Køge

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Brombærvej 11
4600 Køge
 
 56660850

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Brombærvej 11
4600 Køge
 
 56660850

Overenskomstansat sognepræst
 

Kst. overenskomstansat sognepræst
Boholtevej 97
4600 Køge

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Boholte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 82747311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk