1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bogø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Østerskovvej 7
4793 Bogø By
 
 24 27 14 15

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Jørgensmindevej 9
4793 Bogø By
 

Kirkeværge, Kasserer
A Johnsons Vej 20B
4793 Bogø By
 
 55 89 43 86/21 73 69 81

Kontaktperson
Udsigten 3
4793 Bogø By
 
 21 82 51 28

Medlem af valgbestyrelsen
Ålborgvej 4
4793 Bogø By
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstelundsvej 4
4792 Askeby
 
Kirketelefon har været midlertidigt bortkommet. Kommer man ikke igennem på 29 26 50 05 henvises til 71 75 60 28.
Tina Preus Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bogø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24685128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk