1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bogense Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Østre Havnevej 22 1
5400 Bogense
 
 22 37 43 24

Næstformand
Østergade 14B
5400 Bogense

Kasserer
Odensevej 76
5400 Bogense
 
 60180963
Træffes efter 17.00.

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Høtoften 4
5400 Bogense

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Æbeløgade 37
5400 Bogense
Kenneth Maar Clasen

Medlem af valgbestyrelsen
Østre Havnevej 30 1
5400 Bogense
 

Menigt medlem
Rosenhaven 9
Bogense
5400 Bogense

Menigt medlem
Kirkestræde 21
5400 Bogense
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglgårdsvej 3
5400 Bogense
 
 64811021

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bogense Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58475718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk