Menighedsråd

Bogense Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bogense Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7856@SOGN.DK
CVR: 58475718

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig
Vestre Engvej 18B
5400 Bogense
Tlf: 22 37 43 24
Næstformand
Østergade 14B
5400 Bogense
Tlf: 64 86 14 53
Menigt medlem
Engkarsevej 13
5400 Bogense
Tlf: 28 30 93 13
Kasserer
Odensevej 76
5400 Bogense
Tlf: 60180963
Træffes efter 17.00.
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Høtoften 4
5400 Bogense
Tlf: 22333232
Medlem af valgbestyrelsen
Østre Havnevej 30 1
5400 Bogense
Tlf: 24989491
Menigt medlem
Kirkestræde 21
5400 Bogense
Tlf: 66179215
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søndervænget 2
Hasmark Strand
5450 Otterup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglgårdsvej 3
5400 Bogense
Tlf: 40415038
Sognepræst
Bladstrupvej 49
Grindløse
5400 Bogense
Tlf: 40896806

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.