1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Blovstrød Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bakkedraget 6
3450 Allerød
 

Næstformand, Kontaktperson
Kornmarken 7
3450 Allerød
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kildebakken 2
3450 Allerød
 

Kasserer
Skovvejen 29
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Drabæksvej 6
3450 Allerød
 

Medlem af valgbestyrelsen
Stenhøj Vænge 4
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Grønnegade 27
2970 Hørsholm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kærvej 20
3450 Allerød
 
 48172001

Overenskomstansat sognepræst
 
 29887815

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Blovstrød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19576515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk