1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Blegind Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Blegindvej 34C
8362 Hørning
 
 23 61 29 55

Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregårds Alle 40
8362 Hørning
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Søvejen 26
Blegind
8362 Hørning
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Blegindvej 61
Blegind
8362 Hørning
 

Menigt medlem
Blegindvej 59
Blegind
8362 Hørning

Sognepræst (kirkebogsfører)
Låsbyvej 123
Veng
8660 Skanderborg
 
 86943733

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregaards Alle 32
8362 Hørning
 
 61206665

Sognepræst
Nørre Alle 4
8362 Hørning

Sognepræst
Skejbytoften 152
Skejby
8200 Aarhus N
 
 60668403

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Blegind Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23229714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk