1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Blåhøj Sogns Menighedsråd

Formand
Stakrogevej 3
Blåhøj
7330 Brande
Susanne Jensen

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 11
Blåhøj
7330 Brande
 
 75345061
Karin Merete Rahbek-Engmarksgaard

Kirkeværge
Sdr Karstoftvej 3
Blåhøj
7330 Brande
 

Kasserer
Buelundvej 5
Blåhøj
7330 Brande

Kontaktperson
Sdr Ommevej 46
Blåhøj
7330 Brande
Astrid Elisabeth Thomsen

Menigt medlem
Blåhøj Stationsvej 41
7330 Brande
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Blåhøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67164350
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk