1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjerring Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Bjerring Byvej 30
8850 Bjerringbro

Næstformand
Fyrrekrattet 1
8850 Bjerringbro
 

Kirkeværge
Vindumvej 16
8850 Bjerringbro
 
 2896 2045

Kasserer
Kildekrogen 10
8850 Bjerringbro
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vindumvej 12
8850 Bjerringbro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Madekildeengen 5A
8850 Bjerringbro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjerring Byvej 26
8850 Bjerringbro
 
 86681876
Træffes efter aftale - mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjerring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37866016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk