1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

Formand
Rugvænget 5
Bjergby
9800 Hjørring

Næstformand
Grøntvedvej 5
Mygdal
9800 Hjørring

Menigt medlem
Skovsmosevej 52
Mygdal
9800 Hjørring

Menigt medlem
Pindherrevej 60
Bjergby
9800 Hjørring

Kirkeværge(Mygdal Kirke)
Hebbelstrupvej 229
Mygdal
9800 Hjørring

Kirkeværge(Bjergby Kirke)
Skagen Landevej 520
Mygdal
9800 Hjørring

Kasserer
Bygvænget 8
Bjergby
9800 Hjørring

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hvedevænget 19
Bjergby
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 98971022 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31106028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk