1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Rugvænget 5
Bjergby
9800 Hjørring
Alice Rokkjær

Kirkeværge
Degnevænget 121
Bjergby
9800 Hjørring
Thomas Vagner Borrisholt

Kirkeværge
Hebbelstrupvej 229
Mygdal
9800 Hjørring
Martin Pedersen

Kasserer
Bygvænget 8
Bjergby
9800 Hjørring
Aase Helene Christensen

Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hvedevænget 19
Bjergby
9800 Hjørring
Hanne Marie Aaen Kronborg

Menigt medlem
Degnbølvej 139
Mygdal
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Kobbersholtvej 4
Mygdal
9800 Hjørring
Carl Helge Nielsen

Menigt medlem
Kabbeltvedvej 133
Mygdal
9800 Hjørring
Inger Weinkouff Pedersen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 6
Bjergby
9800 Hjørring
 
 98971022
Træffes på kontoret efter aftale. Mandag er præstens fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31106028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk