1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Randlev-Bjerager Sognes Menighedsråd

Formand
Hølkenvej 50
Hølken
8300 Odder

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bjeragervej 67
Bjerager
8300 Odder

Kontaktperson
Tværgade 15
8300 Odder
Lars Vestergaard Jensen

Kirkeværge(Randlev Kirke), Kirkeværge(Bjerager Kirke)
Balshavevej 36
Ndr Randlev
8300 Odder

Kasserer
Espelunden 13
Hou
8300 Odder

Menigt medlem
Elmegårdsvej 113
Dyngby
8300 Odder

Menigt medlem
Bredkjærvej 38
Over Randlev
8300 Odder

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 52
Over Randlev
8300 Odder
 
 86556190

Sognepræst
Chr. Petersensvej 102
Saksild
8300 Odder
 
 22118605

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Randlev-Bjerager Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59769715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk