1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Birket Sogns Menighedsråd

Formand
Bandholmvej 120
4943 Torrig L

Næstformand
Lyngmosevej 22
4943 Torrig L

Kirkeværge, Kontaktperson
Kapellanvej 20
4943 Torrig L

Kasserer, Sekretær
Egholmvej 75
Hjelmholt
4913 Horslunde

Bygningssagkyndig
Lærkevej 1
4943 Torrig L

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 40413484 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L
 
 40413484

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Birket Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67016114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk