1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Birket Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Ravnsby Mose 6
4943 Torrig L

Næstformand, Kirkeværge
Rosningvej 102
4953 Vesterborg
 

Kasserer
Sildebjergvej 6
4953 Vesterborg

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Lyngmosevej 8
4943 Torrig L
 
Ring gerne i forvejen, så du undgår at gå forgæves mobil 29664703 Mandag er fridag
Pia Lene Pape

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Birket Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67016114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk