1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Biersted Sogns Menighedsråd

Formand
Præstegårdsvej 59
Biersted
9440 Aabybro

Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson
Porthusgade 1 4 24
9000 Aalborg

Kasserer
Kløvermarken 3
Nørhalne
9430 Vadum
 

Menigt medlem
Gustav Zimmersvej 6
Nørhalne
9430 Vadum
 

Menigt medlem
Sundbyvej 57
Biersted
9440 Aabybro
 

Menigt medlem
Kildebakken 1A
Kaas
9490 Pandrup
 

Menigt medlem
Aabyvej 67
Biersted
9440 Aabybro
 

Formand for valgbestyrelsen
Stationsvej 20
Biersted
9440 Aabybro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 63
Biersted
9440 Aabybro
 
 98268038/21485516
Mandag fridag.

Sognepræst
Kirkebakken 7
Gjøl
9440 Aabybro
 
 98277050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Biersted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54383711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk