1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

Formand
Rughøjvej 132
Bellinge
5250 Odense SV
 
På grund af længerevarende sygdom, kontakt Næstformand.

Næstformand
Kirkebakken 17
Bellinge
5250 Odense SV

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Brændekilde Kirke)
Mosegyden 55
Brændekilde
5250 Odense SV
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Helleløkken 2M
Brændekilde
5250 Odense SV
 

Kontaktperson
Helleløkken 3
Brændekilde
5250 Odense SV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Åbakken 69
Bellinge
5250 Odense SV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Byghøjvej 14
Bellinge
5250 Odense SV
 

Menigt medlem
Engsvinget 47
Bellinge
5250 Odense SV
 

Menigt medlem
Kirkebakken 8
Bellinge
5250 Odense SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engsvinget 43
Bellinge
5250 Odense SV
 
 24659205

Sognepræst
Dybdalgårdvej 10
5750 Ringe
 
 23 29 63 58
tirsdag-søndag på telefon og ofte i sognehuset i dagtimerne

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34753032
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk