1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Blegebrøndevej 62
Blegebrønde
9690 Fjerritslev
 

Næstformand
Bejstrupvej 263
Bejstrup
9690 Fjerritslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skræmvej 25
Bonderup
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Højlundsvej 31
Manstrup
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge
Løvhøjsvej 16
Skræm
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge
Vangvejen 104
Haversl Vang
9690 Fjerritslev
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gundestrupvej 11
Gundestrup
9690 Fjerritslev
 

Sekretær
Skræmvej 152
Skræm
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Søndergade 19E
9690 Fjerritslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lørstedvej 209
Lørsted
9690 Fjerritslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Holmsøvej 18
Haverslev
9690 Fjerritslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Skræmvej 166
Skræm
9690 Fjerritslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34765537
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk