1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bandholm Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Plantagevej 17
4941 Bandholm

Kasserer
Lindstrømsvej 47
4941 Bandholm
 

Kontaktperson, Menigt medlem
Birketvej 72
4941 Bandholm
 

Menigt medlem
Lindstrømsvej 9
4941 Bandholm
 

Kirkeværge - ikke medlem
Løjtoftevej 203
4900 Nakskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Havnegade 29
4941 Bandholm
 
 54788160
Træffes bedst mellem kl. 10-11.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bandholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18034719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk