1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Balle Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Højervej 7
8600 Silkeborg

Næstformand, Kontaktperson
Hjorth Nielsens Vej 16
8600 Silkeborg

Kirkeværge
Skjoldsvej 1
8600 Silkeborg

Kasserer
Hvinningdalvej 67
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Kærsgårdsvej 15
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Højmarkstoften 82
8600 Silkeborg

Medlem af valgbestyrelsen
Baldersvej 21
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Balle Kirkevej 14
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Sølystvej 2A 2 tv
8600 Silkeborg
 
 86810115
Træffetid: Hele dagen

Menigt medlem
Højmarksvænget 77
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Pippisvej 13
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Jacob Paludans Vej 51
8600 Silkeborg

Medlem af valgbestyrelsen
Rudbølvej 4
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Dalvangen 5
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Christiansfeldvej 43 st tv
8600 Silkeborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dalvejen 55
8600 Silkeborg
 
 30534137
E-mail: loki@km.dk Tlf. 3053 4137 Træffes ikke fredag

Sognepræst
Hagenstrupvej 21
8860 Ulstrup
 
E-mail: lsr@km.dk Tlf. 2933 3755 Træffes ikke mandag

Sognepræst
Dalvejen 55
8600 Silkeborg
 
 23454553
E-post: hka@km.dk Tlf. 2345 4553 Træffes ikke mandag og fredag

Sognepræst
Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
 
 30367301
Træffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Balle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22637312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk