1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bagenkop Sogns Menighedsråd

Formand
Klintevej 9
5935 Bagenkop
 
 23 81 95 33
Dorthe Roma Elvira Grabentinn

Næstformand
Kirkevej 7
5935 Bagenkop
Tove Egmose

Menigt medlem
Kirkevej 5
5935 Bagenkop
Lea Egmose

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Klintevej 34
5935 Bagenkop
Christina Bine Theodorsen

Kasserer
Søgårdsvænget 3
5935 Bagenkop
Tina Maria Nielsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkeby 1
5935 Bagenkop
 
 62561077
Li Have Otterstrøm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bagenkop Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22765612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk